Mеѓународна конференција „европските искуства за улогата на компаниите кои управуваат со посебните текови на отпадот – сега и во иднина“