You are currently viewing Трет циклус на наградната игра „ЈА САКАМ МОЈАТА ОПШТИНА“

Трет циклус на наградната игра „ЈА САКАМ МОЈАТА ОПШТИНА“

На 31 Октомври успешно заврши третиот циклус од наградната игра насловена како „ЈА САКАМ МОЈАТА ОПШТИНА“ која во претходните два месеца се одвиваше на териториите на Општините Македонски Брод, Струга и Дебар.<

Граѓаните од овие општини во месеците Септември и Октомври имаа можност во нашите еко магацини кои се поставени на териториите на овие Општини да ги одложат своите дотраени и нефункционални електрични и електронски апарати. Според бројот на доделени купони за оставен електричен и електронски отпад, граѓани од овие општини покажаа исклучителна еколошка свест со тоа што го донесоа електричниот и електронскиот отпад на одредените собирни места. Акцијата заврши со извлекување на пригодни награди за граѓаните кои учествуваа во акцијата.

Во продолжение се броевите на купоните кои беа извлечени одделно за секоја општина, дел од атмосферата при извлекувањето, како и дел од електричниот и електронскиот отпад кој граѓаните го донесоа во нашите екомагацини.

Општина Македонски Брод

 НаградаСериски број
1Блендер001299
2Пегла001912
3Миксер001287
4Ел. Брусилка001913
5Ел. Дупчалка001239
5Правосмукалка001275
5Ласерски печатар001919

 

Општина Струга

 НаградаСериски број
1Блендер003308
2Пегла003315
3Миксер003312
4Ел. Брусилка003317
5Ел. Дупчалка003311
5Правосмукалка003313
5Ласерски печатар003307

 

Општина Дебар

 НаградаСериски број
1Блендер001116
2Пегла001148
3Миксер001130
4Ел. Брусилка001157
5Ел. Дупчалка001176
5Правосмукалка001129
5Ласерски печатар001174