Соработка помеѓу ЈП “Камена Река” од Македонска Каменица и Елколект ДОО

Во рамките на соработката помеѓу Елколект и ЈП „Камена Река“, од Општина Македонска Каменица, покрај веќе постоечките инфраструктурни садови дополнуваме со еден собирен центар со цел да се овозможи на граѓаните од Општина Македонска Каменица и понатаму на правилен начин да го отуѓуваат електричниот и електронски отпад.

Related Posts