НАШИОТ ТИМ

Фана Христовска

Управител

Телефон: +389 (0) 71 240 809

Иванчо Стојанов

Комерцијалист

Телефон: +389 (0) 75 372 724

Лидија Милошевска

Логистика и грижа на корисници

Телефон: +389 (0) 76 441 310