НАГРАДНА ИГРА – ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје

НАГРАДНА ИГРА – ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје

ДУО ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, е колективен постапувач за управување со отпадна електрична и електронска опрема, како и отпадни батерии и акумулатори. Една од главните дејности на нашата непрофитна компанија е зачувување на животната средина.

На наше и Ваше големо задоволство и оваа година приредуваме наградна игра за граѓаните на Република Македонија. Минатата година наградивме 60 совесни граѓани од 12 различни Општини. Оваа година повторно ќе наградиме дури 84 совесни граѓани на уште 12 различни Општини под мотото „ЈА САКАМ МОЈАТА ОПШТИНА“. Првиот циклус кој е во периодот од 10.04.2018 до 30.05.2018 година ќе се одржува во следниве Општини: Македонска Каменица, Свети Николе и Виница.

Времето и местото на извлекување на добитниците од овие Општини ќе биде:

  • ЈКП Камена Река, на 31.05.2018 год. во 10:00 часот, на адреса ул. Рударска бр. 7 – Македонска Каменица,
  • Општина Виница, на 31.05.2018 год.во 12:30 часот на адреса ул. Бел Камен бр. 13 Виница и
  • Општина Свети Николе, на 31.05.2018 год. во 15:00 часот, на адреса Плоштад Илинден бр. 12 – Свети Николе.

Учествувајте и очекувајте една од вредните награди кои ги подготвивме за вас.

Related Posts