You are currently viewing Наградна игра „Биди Супер Херој“

Наградна игра „Биди Супер Херој“

Во тек е доделувањето на наградите од наградната игра „Биди Супер Херој“, во која учествуваа дел од Основните Општински училишта на територија на Општина Гази Баба, Општина Охрид, Општина Битола, Општина Куманово, Општина Крива Паланка, Општина Ранковце, Општина Дебарца, Општина Василево и Општина Босилово.

Во наградната игра беа вклучени сите деца од овие Општински Основни училишта, а според критериумот, одделение со најмногу собрани отпадни батерии според бројот на учениците во одделението, СУПЕР ХЕРОИ за учебната 2017/2018 год. се:

1. Општина Гази Баба:

 • ООУ „Крум Тошев“ – Скопје VIII 1 – 15,00 кг
 • ООУ „25 ти Мај“ – Скопје I 5 – 12,50 кг
 • ООУ „Стив наумов“ – Скопје VI a – 19,92 кг
 • ООУ „Наум Наумовски – Борче“ – Скопје V a – 11,50 кг

2. Општина Куманово:

 • ООУ „Крсте Мисирков“ – Куманово VIII г – 13,50 кг
 • ООУ „Браќа Миладиновци“ – Куманово VI 3 – 19,00 кг
 • ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово IV в – 4,00 кг
 • ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово II 2 – 5,00 кг

3. Општина Крива Паланка:

 • ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка IX 2 – 8,00 кг

4. Општина Битола:

 • ООУ „Коле Калински“ – Битола VIII 4 – 33,00 кг
 • ООУ „Даме Груев“ – Битола IV в – 11,00 кг
 • ООУ „Св. Климент Охридски“ – Битола V 2 – 14,00 кг
 • ООУ „Тодор Ангелески“- Битола II 1 – 10,50 кг
 • ООУ „Стив наумов“ – Битола IX г – 16,00 кг

5. Општина Ранковце:

 • ООУ „Х. Т. Карпош“ – Ранковце Va – 7,00 кг

6. Општина Струмица:

 • ООУ „Видое Подгорец“ – Струмица IV д – 6,00 кг
 • ООУ „Сандо Масев“ – Струмица II в – 15,00 кг

7.Општина Василево:

 • ООУ „Гоце Делчев“ – с. Василево VIII 5 – 17,50 кг

8. Општина Босилово:

 • ООУ „Гоце Делчев“ – с. Босилово IV – 7,50 кг

9. Општина Ново Село:

 • ООУ „Мануш Трновски“ – Ново Село VII a – 3,00 кг

10. Општина Охрид:

 • ООУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид II в – 5,00 кг
 • ООУ „Христо Узунов“ – Охрид VI 4 – 11,00 кг

11. Општина Дебрца:

 • ООУ „Дебрца“ – с. Белчишта VI 1 – 6,00 кг

Наградата се состои од по еден power bank, за секој ученик од овие одделенија, а најважно е дека секој од нив, па и оние кои не добија материјална награда, сепак ја подигнаа својата еколошката свест и научија дека отпадот треба да се СЕЛЕКТИРА. Отпадот од батерии е ОПАСЕН ОТПАД и затоа мора одделно да се собира од останатиот комунален отпад. Тимот на ЕЛКОЛЕКТ им честита на сите учесници на оваа наградна игра, каде нема поразени.