КОНТАКТ

Адреса

Ул. Прашка бр 11-1/9
1000 Скопје, Македонија

ТЕЛЕФОН

+389 (0) 75 372 724

Социјални Мрежи