You are currently viewing Компанијата  ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје,  ги награди совесните граѓани за правилното  постапување со електричниот и електронски отпад во Општина Дебарца

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, ги награди совесните граѓани за правилното постапување со електричниот и електронски отпад во Општина Дебарца

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, ги награди совесните граѓани за правилното постапување со електричниот и електронски отпад во Општина Дебрца, каде беа извлечени 5 наградни купони за учесниците, кои во текот на наградната игра „ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ” оставаа електричен и електронски отпад во Еко магацинот на ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје. Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје во соработка со Општината Дебрца, во периодот од 04.09 до 31.10.2017 година, го реализираше третиот циклус од наградната игра „Да рециклираме и да се наградуваме”. Извлекувањето на наградите за учесниците од оваа општина се одржа на 31.10.2017 год. кога станаа познати среќните добитници на наградите кои ги обезбеди ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, со цел да се награди совесноста на граѓаните за правилно постапување со електричниот и електронски отпад. Извелкувањето на наградените купони, беше организирано во просториите на Општината, с. Белчишта, а под надзор на тричлена комисија составена од два члена од општината и еден член од ЕЛКОЛЕКТ:

Добитни купони се:

 НаградаСериски број
1Тостер Хјундај SM 626004410
2Pionir DVD004363
3Телефон LTE – G Class004384
4Фотоапарат Sony DSC – W800B004397
5LED TV004395Наградите може да се подигнат од просториите на Општина Дебрца.

ЕЛКОЛЕКТ доо – Скопје, им честита на среќните добитници од Општина Дебрца и ги поканува да продолжат да го селектираат и оставаат е-отпадот во екомагацините на ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје.