You are currently viewing Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, ги извлече среќните добитници во Општина Василево

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, ги извлече среќните добитници во Општина Василево

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, ги награди совесните граѓани за правилното постапување со Електричниот и Електронски Отпад во Општина Василево, каде беа извлечени 5 наградни купони за учесниците, кои во текот на наградната игра „ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ” оставаа Електричен и Електронски Отпад во Еко магацинот на ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје.

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје во соработка со Општина Василево, во периодот од 02.10 до 29.11.2017 година, го реализираше четвртиот циклус од наградната игра „Да рециклираме и да се наградуваме”. Извлекувањето на наградите за учесниците од оваа Општина се одржа на 29.11.2017 год. кога станаа познати среќните добитници на наградите кои ги обезбеди ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, со цел да се награди совесноста на граѓаните за правилно постапување со Електричниот и Електронски Отпад. Извелкувањето на наградените купони, беше организирано во просториите на Општината Василево, а под надзор на тричлена комисија составена од два члена од Општината и еден член од ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје:


НАГРАДЕНИ ВО ОПШТИНА ВАСИЛЕВО:

 

 НаградаСериски број
1Тостер Хјундај SM 626016420
2DVD PIONEER016434
3Мобилен телефон LTE – G Class016467
4Фотоапарат SONY DSC – W800B016405
5LED TV HYUNDAI016374

 

Наградите може да се подигнат од просториите на Општина Василево, с. Василево.

ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, им честита на среќните добитници од Општина Василево и ги поканува да продолжат да го селектираат и остaваат е-отпадот во екомагацините на ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје.