You are currently viewing Завршен циклус од наградната игра „Ја сакам мојата општина“ за 2018 год.

Завршен циклус од наградната игра „Ја сакам мојата општина“ за 2018 год.

На 30 Ноември годинава успешно заврши и последниот четврт циклус од акцијата за собирање електричен и електронски отпад проследена со награда игра насловена како “ЈА САКАМ МОЈАТА ОПШТИНА“ . Изминатите два месеци акцијата се одвиваше на теритпорија на Општините Петровец, Илинден и Бутел. Во месеците Октомври и Ноември граѓаните од овие општини имаа можност во нашите еко магацини кои се поставени на териториите на овие Општини да ги одложат своите дотраени и нефункционални електрични и електронски апарати.Поделени беа голем број купони што укажува на тоа дека беше покажан голем интерес од граѓаните за акцијата со што ја изразија својата свест за заштита на животната средина во своите општини.

Најсреќните граѓани, по седум од секоја од трите општини чии наградни купони беа извлечени беа наградени со пригодни награди – производи од ИТ технологија и електрични апарати.

Во продолжение се броевите на купоните кои беа извлечени одделно за секоја општина, како и дел од атмосферата при извлекувањето, како и дел од Електричниот и електронскиот отпад кој граѓаните го донесоа во нашите еко магацини.

 

 

Општина Петровец

 НаградаСериски број
1Блендер017825
2Пегла017841
3Миксер017865
4Ел. Брусилка017833
5Ел. Дупчалка017858
5Правосмукалка017857
5Ласерски печатар017844

 

Општина Илинден

 НаградаСериски број
1Блендер017885
2Пегла017884
3Миксер001929
4Ел. Брусилка001942
5Ел. Дупчалка017998
5Правосмукалка001936
5Ласерски печатар017907

 

Општина Бутел

 НаградаСериски број
1Блендер004837
2Пегла004951
3Миксер004947
4Ел. Брусилка004838
5Ел. Дупчалка004950
5Правосмукалка004877
5Ласерски печатар004989