ЕЛКОЛЕКТ ЗАПОЧНУВА СО НОВ ЦИКЛУС ОД НАГРАДНАТА ИГРА „ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ”

„Компанијата ЕЛКОЛЕКТ доо Скопје, организира Конференција под наслов „Предизвици во управувањето со отпадна електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори“ која ќе се одржи на 25 октомври 2017 година со почеток во 11.00 часот во Хотел Континентал, Скопје.

Целта на конференцијата е да ги информира клучните чинители, за новините во законодавството во делот на управувањето со отпадната електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори, но и да поттикне дискусија за идниот развој на секторот.

Учеството на овој настан ќе придонесе за јакнење на свеста за потребата на отпадот да му се пристапи како на важен ресурс кој не треба да заврши на депонија.
Подигнувањето на свеста кај ќе го започнеме со котизација за присутво во висина од 3 ОТПАДНИ БАТЕРИИ.

Се надеваме на успешна Конференција, која ќе поттикне целосно спроведување на законите во пракса а со тоа и почиста животна средина“.

Related Posts