You are currently viewing Доделен телевизор за учениците од ООУ “Христијан Карпош“

Доделен телевизор за учениците од ООУ “Христијан Карпош“

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, на ден 28.11.2017 година, на учениците од ООУ„Христијан Карпош“ од Куманово, со широко срце им ја донираше недоделената награда од оваа Општина од наградната игра „Да рециклираме и да се наградуваме“.

Се надеваме, дека со овој наш мал гест ќе ги развеселиме децата од ова училиште.