large-leaf
large-leaf
large-leaf
large-leaf
large-leaf

Ја заштитуваме природата со правилно одложување на Е-Отпадот

Согласно Законот за управување со отпад, eлектричниот и електронски отпад не смее да се меша со други видови на отпад. Електричниот и електронски отпад може да содржи отровни и многу често канцерогени супстанци, па заради тоа е опасен по здравјето на луѓето и животната средина.
Recikliranje na otpad

Рециклажа

Upravuvanje so otpad

Ракување

small-leaf
medium-leaf
ПРИЈАВА ЗА ПОДИГАЊЕ НА Е-ОТПАД
Упатството за подигање на отпадна електрична и електронска опрема погледнете го тука.
*Доколку вашиот отпад тежи помеѓу 0-4кг. бесплатно ќе биде подигнат од курир директно од вашата адреса. За постапката за подигање со курир, кликнете тука.
*Доколку вашиот отпад тежи од 0-4 кг, одберете го времето кое највеќе ви одговара курирот да го подигне од вашата адреса.
*За датумот и времето на подигање отпад потежок од 4 кг, ќе бидете контактирани од Елколект, или обратете се на тел. број 071/263-500.
*Дадете опис на отпадот и дополнителни информации корисни за организирање на транспорт и подигање на отпадот.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
large-leaf
medium-leaf
small-leaf

What we achieved last Two years!

Ferem ipsum dolor sit amet, consectetur, sed do tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
+
Fund Raised
+
Donations
k
Volunteers
Environmental Experience
Donation Collected
Campaigns

ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ Е-ОТПАД: 071/263-500

ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ Е-ОТПАД: 071/263-500

E-waste
Recycle logo
medium-leaf
small-leaf
small-leaf
small-leaf
small-leaf
large-leaf
small-leaf
medium-leaf

ШТО СЕ СЛУЧУВА СО СОБРАНАТА ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА?

Во нашата држава, собраната отпадна електрична и електронска опрема по сортирањето согласно Листата на видови отпад (Сл. Весник на РМ бр. 100/05) се подложува само на третман што подразбира расклопување на истата, а потоа се предава на лиценцирани рециклатори.

САДОВИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ОТПАД

СОБИРАЊЕ НА Е-ОТПАД

ОПШТИНИ
РЕЦИКЛАТОРИ
ТРАНСПОРТЕРИ

СОБИРАЊЕ НА Е-ОТПАД

Придобивки од зачленувањето во ЕЛКОЛЕКТ

large-leaf
small-leaf
medium-leaf
Ние обезбедувме информации и помош
Ги обезбедувме информациите неопходни за регистрација во Министерството за животна средина и просторно планирање и помагаме при пополнување на формуларите за регистрација;
Во ваше име организираме активности
Во ваше име организираме активности за подигнување на јавната свест за постапување со отпадна електрична и електронска опрема;
Воспоставуваме систем од собирни места низ целата држава
Воспоставуваме систем од собирни места на територијата на целата држава со цел собирање на максимални количини отпадна опрема и се грижиме истата да заврши на соодветно место;
Споделуваме совети за други области на животната средина
Ви обезбедуваме информации и совети и за други области на животната средина;
Обезбедуваме бесплатна инфраструктура
Бесплатно добивате инфраструктура за воспоставување на собирни места во вашите простории;
large-leaf
small-leaf
medium-leaf
Ги преземаме вашите обврски за проширена одговорност
Ги преземаме вашите обврски за проширена одговорност во насока на исполнување на националните цели за собирање, преработка, рециклирање и реупотреба на отпадна електрична и електронска опрема;
Во ваше име обезбедуваме информации за крајните корисници
Во ваше име обезбедуваме информации за крајните корисници за местата за примарна селекција на отпадна електрична и електронска опрема;
Ви организираме бесплатно преземање на E-Отпадот
Ви организираме бесплатно преземање на отпадната електрична и електронска опрема која се создава при вашето работење или опремата која треба сметководствено да ја отпишете;
Помош при изготвување на извештаи
Ви помагаме при изготвување на извештаите за евиденција;

ЕЛКОЛЕКТ - станете член

Доколку Вашата компанија годишно пушта на пазарот во Република Северна Македонија или како краен корисник увезува опрема без посредник над 100 кг од категориите: 1 (опрема за температурна размена), 2 (екрани и монитори и опрема која содржи екрани со површина поголема од 100 cm2) и 4 (голема опрема) или над 50 кг од категориите 3 (светилки), 5 (мала опрема) и 6 (мала информатичко телекомуникациска опрема), тогаш станете наш член и искористете ги придобивките кои ги нудиме.
large-leaf
medium-leaf
small-leaf

ЕЛКОЛЕКТ ЧЛЕНКИ