Отпадна Еелектрична и Електонска опрема

Категорија и вид на електрична и електронска опрема


Согласно Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема, овој вид на опрема детално е наведена во “Листа на видови на производи кои спаѓаат во категориите на електрична и електронска опрема”, и тоа:


фрижидери, шпорети, клима уреди, микробранови печки, машини за перење и миење садови
правосмукалки, пегли, тостери и часовници
персонални компјутери, опрема за копирање, безжични и мобилни телефони и дигитрони.
радиoапарати, телевизори, аудиосистеми, видеокамери, музички инструменти
светилки за флуоросцентни сијалици, равни флуоресцентни сијалици, гасни сијалици со висок интензитет, натриумски сијалици и халогени сијалици.
бургии, пили и машини за шиење, опрема за стружење, мелење, сечење и други алати
електрични возови, видеоигри, спортска опрема со електрични и електронски компоненти, автомати со отвори за монети
апарати за дијализа, анализатори, медицински замрзнувачи, и опрема за кардиологија
детектори за чад, термостати и регулаторите на греење
автомати за топли пијалоци, за тврди производи, апарати за пари
ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани