ЗА НАС

Нашиот тим


ФАНА ХРИСТОВСКА

Управител


Телефон: +389 (0) 71 240 809

ИРЕНА БОШКОВ

Логистика и грижа за корисници


Телефон: +389 (0) 75 345 410

КАТЕРИНА БОШКОВA

Администратор
ЗДРАВКО ЗИНЗИРОВ

Комерција и маркетинг


Телефон: +389 (0) 76 252 242

ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани