НАСТАНИ

НАГРАДНА ИГРА - ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје


ДУО ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, е колективен постапувач за управување со отпадна електрична и електронска опрема, како и отпадни батерии и акумулатори. Една од главните дејности на нашата непрофитна Компанија е зачувување на животната средина.

На наше и Ваше големо задоволство и оваа година приредуваме наградна игра за граѓаните на Република Македонија. Минатата година наградивме 60 совесни граѓани од 12 различни Општини. Оваа година повторно ќе наградиме дури 84 совесни граѓани на уште 12 различни Општини под мотото „ЈА САКАМ МОЈАТА ОПШТИНА“. Првиот циклус кој е во периодот од 10.04.2018 до 30.05.2018 година ќе се одвива во следниве Општини: Македонска Каменица, Свети Николе и Виница.

Времето и местото на извлекување на добитниците од овие Општини ќе биде:

  • Општина Дојран, во 10:00 часот, на адреса ул. Кеј 5ти Ноември бб – Стар Дојран,
  • Општина Валандово, во 12:30 часот на адреса ул. Иво Лола Рибар бр.3 Валандово и
  • Општина Демир Капија, во 15:00 часот, на адреса ул. 11 Октомври бб – Демир Капија.

Учествувајте и очекувајте една од вредните награди кои ги подготвивме за вас.

Брошура

MK АЛ ЕН
ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани