НАСТАНИ

Завршен и четвртиот циклус од наградната игра „Да рециклираме и да се наградуваме“ во организација и целосно покровителство на ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје.


Награди од ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје за граѓаните со добри ЕКО навики за правилно ослободување од својот Електричен и Електронски Отпад во Општините Струмица, Василево, Босилово и Ново Село.

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје, ги награди совесните граѓани за правилното постапување со електричниот и електронски отпад во Општините Струмица, Василево, Босилово и Ново Село каде што беа извлечени по 5 наградни купони за учесниците, кои во текот на наградната игра „ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ" оставаа Електричен и Електронски Отпад во Еко магацините на ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје.

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје во соработка со овие Општини , во периодот од 02.10.2017 до 29.11.2017 година, го реализираше четвртиот циклус за 2017 година од наградната игра „ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ" .

Извлекувањето на наградите за учесниците од овие Општини се одржа на 29.11.2017 год. кога станаа познати среќните добитници на наградите кои ги обезбеди ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје, со цел да се награди совесноста на граѓаните за правилно постапување со Електричниот и Електронски Отпад. Извелкувањето на наградените купони, беше организирано во просториите на четирите Општини кои беа вклучени во наградната игра, а под надзор на тричлена комисија составена од два члена од Општината и еден член од ЕЛКОЛЕКТ.

Броеви на извлечените купони од наградната игра на ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје „ДА РЕЦИКЛИРАМЕ И ДА СЕ НАГРАДУВАМЕ"


НАГРАДЕНИ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА:

  Награда Сериски број
1 Тостер Хјундај SM 626 017103
2 DVD PIONEER 017055
3 Мобилен телефон LTE - G Class 017099
4 Фотоапарат SONY DSC - W800B 017065
5 LED TV HYUNDAI 017067

НАГРАДЕНИ ВО ОПШТИНА ВАСИЛЕВО:

  Награда Сериски број
1 Тостер Хјундај SM 626 016420
2 DVD PIONEER 016434
3 Мобилен телефон LTE - G Class 016467
4 Фотоапарат SONY DSC - W800B 016405
5 LED TV HYUNDAI 016374

НАГРАДЕНИ ВО ОПШТИНА БОСИЛОВО:

  Награда Сериски број
1 Тостер Хјундај SM 626 016286
2 DVD PIONEER 016325
3 Мобилен телефон LTE - G Class 016287
4 Фотоапарат SONY DSC - W800B 016341
5 LED TV HYUNDAI 016209

НАГРАДЕНИ ВО ОПШТИНА НОВО СЕЛО:

  Награда Сериски број
1 Тостер Хјундај SM 626 016009
2 DVD PIONEER 016019
3 Мобилен телефон LTE - G Class 016080
4 Фотоапарат SONY DSC - W800B 016091
5 LED TV HYUNDAI 016106

Брошура

MK АЛ ЕН
ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани