Собирање на ОЕЕО и ОБА

Општински собирни места за Е-отпадВашиот електричен и електронски отпад можете да го оставите во Еко магацините за е-отпад поставени на соодветни локации во вашите општини.

Локациите на општинските собирните места за е-отпад може да ги најдете подолу.


Локации на општински собирни места за е-отпад


 • Општина Гази Баба
  Автокоманда ул. Лазар Поп Трајков бр. 28 (во училишниот двор на ООУ „Стив Наумов„)
  Скопје
 • Општина Гази Баба
  с. Стајковци, ул.6
  до ООУ Кирил и Методиј
  Скопје
 • Општина Битола
  ЈП Комуналец Битола,
  ул. 16 та б.б. 7000
  Битола

 • Општина Крива Паланка
  Покрај кејскиот ѕид на Крива Река, кај автобуската станица
  ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175
 • Општина Свети Николе
  ЈП Комуналец
  Ул. Карпошева бр.82
  2220 Св.Николе
 • Општина Богданци
  До Општината
  ул.Маршал Тито бр.52
  Богданци
 • Општина Берово
  ЈПКД Услуга - Берово
  На градскиот пазар
  Берово
 • Општина Босилово
  Во кругот на општината
  с.Босилово б.б.
  Струмица
 • Општина Василево
  ДГ Прва Радост
  с.Василево ул. 373
  Струмица
 • Општина Охрид
  Раб. Единица "Механизација"
  на ул.Асном бб Охрид
 • Општина Охрид
  Дирекција ЈП "Охридски Комуналец" Охрид, ул. Нов Расадник бб - Охрид
 • Општина Дебрца
  Пред општинска зграда
  с. Белчишта
 • Општина Ранковце
  Во дворот на ТППЕ Ранковце
  Пожарно одделение
  Ранковце
 • Општина Ѓорче Петров
  Во дворот на Општината кај зградата на Градоначалникот
  ул. Ѓорче Петров бб – Скопје
 • Општина Ѓорче Петров
  ООУ „Тихомир Милошевски“
  с. Ново Село
 • Општина Бутел
  Пред Општинската зграда
  ул. Бутелска бр. 4 – Скопје
 • Општина Бутел
  Во дворот на ООУ „Ацо Шопов“
  ул. Радишанска бр.68 а – Скопје
 • Општина Бутел
  Во дворот на ООУ „Петар Здравковски – Пенко“
  бул. Втора Македонска Бригада бб - Скопје
 • Општина Гевгелија
  Отпад Близнак Ком
  ул.Моински Пат бр.67, Гевгелија
 • Општина Гевгелија
  До Општинска Канцеларија
  с. Миравци, ул. Ѓорги Митров бб, Гевгелија
 • Општина Гевгелија
  Општинска Канцеларија
  с.Негорци
  Гевгелија
 • Општина Дојран
  ЈКП Комуналец
  ул. 5 Ноември бб
  Стар Дојран
 • Општина Струмица
  Југосуровина
  ул. Климент Охридски бр.1
  Струмица
 • Општина Струга
  Техномаркет
  ул.Маршал Тито бр.106-
  Струга
 • Општина Струга
  Црвен Крст
  ул.Ристо Крле б.б.
  Струга
 • Општина Петровец
  ЈКП Петровец
  с.Петровец ул. 1 б.б.
  Скопје
 • Општина Прилеп
  ЈКП Комуналец (возен парк), ул.Трајко Николовски б.б.
  Прилеп
 • Општина Виница
  ЈП Солидарност
  ул. Плачковички одред б.б.
  Виница
 • ЈКП Шари с. Боговиње
  Населено место без уличен систем б.б. с. Боговиње
  Tetovo
 • Општина Демир Капија
  ЈКП Бошава
  ул. Јане Сандански ББ,
  Демир Капија
 • Општина Македонски Брод
  ЈП Комунална Хигиена
  ул. Партизанска бр. 10,
  Македонски Брод
 • Општина Куманово
  ООУ Јероним Дерада
  с. Черкези
  Куманово
 • Општина Куманово
  ООУ Христијан Тодоровски Карпош, ул. Веселин Маслеша бб, Куманово
 • Општина Куманово
  ООУ Кочо Рацин
  ул. Никшичка бб
  Куманово
 • Општина Куманово
  ООУ Браќа Миладиновци, ул. Народна Револуција бр.43
  Куманово
 • Општина Ново Село
  кај Пазарот, с.Ново Село ул.Гоце Делчев б.б
  Струмица
 • Општина Карпош
  ООУ Војдан Чернодрински, ул. Дрезденска бр.3
  Скопје
 • Општина Карпош
  ООУ Петар Поп Aрсов, ул. Трифун Бузев бб
  Скопје
 • Општина Радовиш
  ЈП Плаваја, ул. Св.Спасо Радовишки бб
  Радовиш
 • Општина Мак. Каменица
  ЈП Камена Река
  ул. Александар Македонски бб
  Македонска Каменица
 • Општина Валандово
  ООУ Јосип Брос Тито
  ул.6 Ноември бб,
  Валандово
 • Општина Дебар
  ЈКП Стандард
  Ул. Скопска бб
  Дебар
 • Општина Маврово и Ростуша
  ЈПКД Маврово
  С. Маврови Анови
 • Општина Маврово и Ростуша
  Административна зграда на Општина Маврово и Ростуша
  С. РостушаЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани