Собирање на ОЕЕО и ОБА

Општински собирни места за Е-отпадВашиот електричен и електронски отпад можете да го оставите во Еко магацините за е-отпад поставени на соодветни локации во вашите општини.

Локациите на општинските собирните места за е-отпад може да ги најдете подолу.


Локации на општински собирни места за е-отпад


 • Општина Гази Баба
  Автокоманда на ул. Лазар Поп Трајков бр.26
 • Општина Гази Баба
  с. Стајковци, ул.6 до ОУ Кирил и Методиј и во
 • Општина Битола
  ЈП Комуналец Битола, ул. 16 та б.б. 7000 Битола

 • Општина Крива Паланка
  Покрај кејскиот ѕид на Крива Река, кај автобуската станица
 • Општина Свети Николе
  Ул. Карпошева бр.82 2220 Св.Николе
 • Општина Богданци
  ул.Маршал Тито бр.52 Богданци
 • Општина Берово
  На градскиот пазар
 • Општина Василево
  Во централно подрачје на Василево, на паркингот позади градинката и општината
 • Општина Босилово
  Во кругот на општината, 2431 с.Босилово б.б.
 • Општина Охрид
  Раб.единица"Механизација"на ул.Асном бб Охрид и дирекција ЈП"Охридски Комуналец" Охрид
 • Општина Дебрца
  Пред општинска зграда с. Белчишта
 • Општина Ранковце
  Во дворот на ТППЕ Ранковце - пожарно одделение
 • Општина Ѓорче Петров
  Во самиот двор на Општината кај зградата на Градоначалникот и Во Волково кај игралиштето-пункт на општина Ѓорче Петров
 • Општина Гевгелија
  ул.Моински Пат бр.67 (отпад Близнак) и во с. Миравци на ул. Ѓорги Митров бб (до општ. канцеларија)
 • Општина Гевгелија
  Општинска канцеларија- Негорци на Општина Гевгелија
 • Општина Дојран
  Во Комуналец-Дојран на ул. Кеј 5ти Ноември бб. Стар Дојран
 • Општина Струмица
  Во Југосуровина на ул. Климент Охридски бр.1 - Струмица
 • Општина Струга
  ул.Маршал Тито бр.106 и ул.Ристо Крле б.б. - Струга
 • Општина Петровец
  ЈКП Петровец на ул. 1 б.б. - Петровец
ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани