ОЕЕО - ОСНОВАЧИ

ОЕЕО Основачи на Елколект


Елколект е формирана од страна на 11 основачи/општествено одговорни производители на електрична и електронска опрема и батерии и акумулатори, кои се наведени подолу.


ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани