Mbeturinat nga Bateritë dhe Akumulatorët

Riciklimi i Mbeturinave nga Bateritë dhe AkumulatorëtPse duhet të riciklohen mbeturinat nga bateritë ose akumulatorët?

  • zvogëlimi i sasisë së mbeturinave të rrezikshme në ambient
  • zvogëlimi i rreziqeve të mundshme mbi ambientin jetësor

A e keni ditur se ...

përqindje minimale e baterive riciklohen, ndërsa pjesa e mbetur përfundon si mbeturina;
bateritë përmbajnë substanca të rrezikshme, duke përfshirë edhe thartirat dhe metalet e rënda si plumbi dhe merkuri;
bateritë që përfundojnë në ambient, mund të shkaktojnë dëme mbi ambientin jetësor dhe të shkaktojnë probleme shëndetësore serioze.


ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura