Mbeturinat nga Bateritë dhe Akumulatorët

Mbeturinat nga Bateritë dhe Akumulatorët


Bateritë gjejnë përdorim të madh në përdorimin e përditshëm të njeriut. Ato janë gjithandej rreth nesh. Përdoren tek kontrolluesit e largët, telefonat mobil, lojërat e fëmijëve, tek orët dhe kudo tjetër.Shumica e këtyre baterive përfundojnë në shportat e mbeturinave, dhe pastaj në deponitë. Bateritë përmbajnë substanca të dëmshme si zink, litium, plumb, kadmium dhe madje edhe merkur.

Bateritë që kanë përfunduar në deponitë, pas një periudhe të caktuar mund të shkrihen dhe të shkaktojnë ndotje të tokës dhe ujit. Kjo ndotje është e dëmshme për kafshët, njerëzit dhe i gjithë ambienti jetësor.

Me vendosjen e baterive në shportën për riciklim, ndërmarrim hap të drejtë drejt ruajtjes së ambientit jetësor.


ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura