NGJARJE

Cikli i tretë i lojës së çmimit "Unë kam KOMUNËN E MIA"


Në datë 31 tetor me sukses përfundoi cikli i tretë i lojës shpërblyese e titulluar si “E DUA KOMUNËN TIME” e cila gjatë dy muajve të kaluar u realizua në territorin e Komunës së Makedonski Brodit, Strugës dhe Dibrës.

Qytetarët nga këto komuna në muajt Shtator dhe Tetor kishin mundësi, në eko magazinat tona që janë të vendosura në territorin e këtyre Komunave, që t’i hedhin aparatet e prishura dhe jofunksionale elektrike dhe elektronike. Sipas numrit të kuponë e të shpërndarë për mbeturinat elektrike dhe elektronike të hedhura, qytetarët e këtyre komunave treguan një ndërgjegje të lartë ekologjike me atë që i sollën mbeturinat elektrike dhe elektronike në lokacionet grumbulluese të caktuara. Aksioni përfundoi me tërheqjen e shpërblimeve me vlerë për qytetarët që morën pjesë në aksion.

Në vazhdim janë numrat e kuponëve që u tërhoqën në secilën komunë në veçanti, si dhe pjesë e atmosferës gjatë tërheqjes, si dhe një pjesë e mbeturinave elektrike dhe elektronike të cilën qytetarët e sollën në eko magazinat tona.

Komuna e Makedonski Brodit

  Shpërblimi Numër serik
1 Blender 001299
2 Hekur për hekurosje 001912
3 Mikser 001287
4 Mulli Elektrik 001913
5 Shpuese Elektrike 001239
5 Fshirëse 001275
5 Printer Laserikr 001919

Komuna e Strugës

  Shpërblimi Numër serik
1 Blender 003308
2 Hekur për hekurosje 003315
3 Mikser 003312
4 Mulli Elektrik 003317
5 Shpuese Elektrike 003311
5 Fshirëse 003313
5 Printer Laserikr 003307

Komuna e Dibrës

  Shpërblimi Numër serik
1 Blender 001116
2 Hekur për hekurosje 001148
3 Mikser 001130
4 Mulli Elektrik 001157
5 Shpuese Elektrike 001176
5 Fshirëse 001129
5 Printer Laserikr 001174

Gallei


Brochure

MK AL EN
ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura