NGJARJE

ELKOLEKT FILLON ME CIKËL TË RI TË LOJËS SHPËRBLYESE "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI"


AGENDA OF THE EVENT

Kompania SHPK Elkolekt - Shkup, organizon Konferencë nën titullin "Sfidat në menaxhimin me mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët" e cila do të mbahet në datë 25 tetor 2017 me fillim në ora 11.00 në Hotel Kontinental, Shkup.

Qëllimi i konferencës është t'i informojë aktorët kryesorë, për risitë në legjislacion në pjesën e menaxhimit me mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët, por edhe të nxisë diskutim për zhvillimin e ardhshëm të sektorit.

Participation in this event will contribute to raising awareness of the need for waste to be treated as an important resource that should not end at the landfill.

Pjesëmarrja në këtë ngjarje do të kontribuojë në përforcimin e ndërgjegjes për nevojën e qasjes ndaj mbeturinave si një burim i rëndësishëm i cili nuk duhet të përfundojë në deponi.

Ngritjen e ndërgjegjes do ta fillojmë me kotizim për pjesëmarrje në lartësi prej 3 MBETURINAVE NGA BATERITË.


Brochure

MK AL EN
ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura