NGJARJE

Donacioni i Elkolekt në SHSHP Institutit për sëmundjet e mushkërive KOZLE


Donacioni i Elkolekt në SHSHP Institutit për sëmundjet e mushkërive KOZLE në datë 19.09.2017, në hapësirat e institutit për sëmundjet e mushkërive KOZLE, kompania ELKOLEKT, e dhuroi shpërblimin për kompaninë me kontribut më të madh në ruajtjen e ambientit jetësor për vitin 2017 nga qyteti i Shkupit. Donacioni përbëhet nga produktet Calshake (proteinë qumështor, yndyra dhe karbohidrate), të kushtuara për fëmijët të cilët janë të sëmurë nga fibroza cistike.

Përfaqësues nga Elkolekt, donacionin ia dorëzoi udhëheqësit të njësisë për "Fibrozë cistike", dr. Oliver Zafirovski, i cili kompanisë Elkolekt ja uroi shpërblimin dhe i falënderoi për donacionin dhe kontributin e Elkolekt për përmirësimin e shëndetit të fëmijëve të sëmurë nga fibroza cistike.
Si veprues kolektiv me mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike kompania Elkolekt, njohuritë dhe shkathtësitë e saja i drejton kah vendosja e sistemit funksional për veprim me mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike dhe akumulatorët, në mënyrë që nuk krijon angazhim plotësues në ambientin jetësor dhe shëndetin e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.


Brochure

MK AL EN
ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura