NGJARJELOJË SHPËRBLYESE – Cikli i III-të, viti 2019
17 Shtator,2019
Lexo më shumë

Cikli i tretë nga loja shpërblyese e titulluar “E DUA KOMUNËN TIME” do të realizohet gjatë periudhës prej 16.09.2019 deri në 18.11.2019 në komunën e Gostivarit.

Fitues i çmimit „Stvarateljzastoljeca“
25 Janar,2019
Lexo më shumë

ELKOLEKT është fitues i shpërblimit dhe mirënjohjes për kontributin në zhvillimin e sipërmarrjes në Evropën e mesme dhe juglindore “Stvaratelji za stoljeca”.

Marketet VERO – të vetmet me pika grumbullimi për e-mbeturina
25 Janar,2019
Lexo më shumë

Të gjithë qytetarët që kujdesen për ambientin jetësor dhe duhen të lirohen nga e-mbeturinat e tyre atë mund ta bëjnë në marketet VERO në afërsi të tyre ku janë vendosur shportat tona metalike të kushtuara për këtë lloj mbeturinash.

Cikli përmbyllës i lojës shpërblyese “E dua komunën time” për 2018

05 Dhjetor,2018
Lexo më shumë

Në datë 30 Nëntor të këtij viti me sukses përfundoi cikli i fundit i katërt nga aksioni për grumbullimin e mbeturinave elektrike dhe elektronike e përcjellë me lojë shpërblyese e titulluar si “E DUA KOMUNËN TIME”.

Shpërblime nacionale për vitin 2018 për praktikat më të mira me përgjegjësi shoqërore të ndërmarrjeve të Maqedonisë
03 Dhjetor,2018
Lexo më shumë

Trupi koordinativ nacional për përgjegjësi shoqërore të ndërmarrjeve dhe Ministria e ekonomisë edhe këtë vit shpallën konkurs për shpërndarjen e Shpërblimeve nacionale për praktikat më të mira me përgjegjësi shoqërore të ndërmarrjeve të Maqedonisë për vitin2018 të cilat janë realizuar në periudhën prej 01.06.2017 deri në 01.06.2018.

Cikli i tretë i lojës së çmimit "Unë kam KOMUNËN E MIA"

01 Nëntor,2018
Lexo më shumë

Në datë 31 tetor me sukses përfundoi cikli i tretë i lojës shpërblyese e titulluar si “E DUA KOMUNËN TIME” e cila gjatë dy muajve të kaluar u realizua në territorin e Komunës së Makedonski Brodit, Strugës dhe Dibrës.

“Riciklojmë, krijojmë dhe kursejmë me Elkolekt dhe Banka Shparkase”

24 Tentori,2018
Lexo më shumë

Në datë 13 Tetor Elkolekt dhe Banka Shparkase i shpërblyen 13 veprat më të suksesshme nga projekti i përbashkët “Riciklojmë, krijojmë dhe kursejmë me Elkolekt dhe Banka Shparkase” në hapësirat e Muzeut të Maqedonisë.

LOJË SHPËRBLYESE - Cikli i IV-të viti 2018 “E DUA KOMUNËN TIME”


24 Shtator,2018
Lexo më shumë

Siç afrohet fundi i këtij viti kalendarik, ashtu edhe ne të SHPK ELKOLEKT – Shkup, e shpallim ciklin e katërt dhe të fundit për këtë vit 2018, nga loja jonë shpërblyese “E dua komunën time”. Kësaj radhe i përfshimë banorët e Komunave të Ilindenit, Petrovecit dhe Butelit, të cilët në periudhën prej 01.10.2018 dhe deri në 29.11.2018

Festimi i ditës ndërkombëtare të riciklimit të e-mbeturinave
11 Shtator,2018
Lexo më shumë

ELKOLEKT në bashkëpunim me Bankën Shparkase e festojnë ditën ndërkombëtare të riciklimit të e-mbeturinave, 12 Tetori dhe Tetori si muaj i kursimeve përmes realizimit të projektit “Riciklojmë, krijojmë dhe kursejmë me ELKOLEKT dhe Bankën Shparkase”.

LOJË SHPËRBLYESE – Cikli i III-të viti 2018 “E DUA KOMUNËN TIME”
31 Gusht,2018
Lexo më shumë

Nga data 03.09.2018 dhe deri në datë 30.10.2018 do të realizohet Cikli i tretë nga loja e jonë shpërblyese e titulluar si “E DUA KOMUNËN TIME”. Kësaj radhe i kemi përfshirë tre Komunat vijuese: Makedonski Brod, Strugë dhe Dibër.

LOJË SHPËRBLYESE - SHPK ELKOLEKT - Shkup
12 Maj,2018
Lexo më shumë

Filloi edhe Cikli i dytë i lojës shpërblyese e titulluar “E DUA KOMUNËN TIME” e cila do të zgjasë në periudhën prej 01.05.2018 deri në 28.06.2018 dhe i përfshin Komunat vijuese: Dojran, Vallandovë dhe Demir Kapi..

LOJË SHPËRBLYESE - SHPK ELKOLEKT - Shkup
12 Prill,2018
Lexo më shumë

SHVM ELKOLEKT SHPK - Shkup, është veprues kolektiv për menaxhim me mbeturina nga pajisjet elektrike dhe elektronike, si dhe mbeturina nga bateritë dhe akumulatorët. Një nga veprimtaritë kryesore të Kompanisë tonë jofitimprurëse është ruajtja e ambientit jetësor.

Konferencë e Asociacionit për menaxhim me llojet e veçanta të mbeturinave nga Maqedonia
15 Mars,2018
Lexo më shumë

Në datë 13.03.2018 Asociacioni për menaxhim me llojet e veçanta të mbeturinave, organizoi konferencë me temë "Përvojat Evropiane për rolin e kompanive të cilat menaxhojnë me llojet e veçanta të mbeturinave - tani dhe në të ardhmen".

Mеѓународна конференција „Eвропските искуства за улогата на компаниите кои управуваат со посебните текови на отпадот – сега и во иднина“
01 Mars,2018
Lexo më shumë

Асоцијација за управување со посебни текови на отпад има чест да ве покани на 1. МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЕВРОПСКИТЕ ИСКУСТВА ЗА УЛОГАТА НА КОМПАНИИТЕ КОИ УПРАВУВААТ СО ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ НА ОТПАДОТ – СЕГА И ВО ИДНИНА“

Lojë shpërblyese "Bëhu Super Hero"
30 НОЕМ,2017
Lexo më shumë

Gjatë shpërndarjes së shpërblimeve nga loja shpërblyese "Bëhu Super Hero", në të cilën morën pjesë një pjesë e Shkollave fillore komunale në territorin e Komunës së Gazi Babës, Komunës së Ohrit, Komunës së Manastirit, Komunës së Kumanovës, Komunës së Kriva Pallankës, Komunës së Rankovces, Komunës së Debërcës, Komunës së Vasilevës dhe Komunës së Bosilovës.

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје, ги извлече среќните добитници во О.Босилово

30 НОЕМ,2017
Lexo më shumë

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје, ги награди совесните граѓани за правилното постапување со Електричниот и Електронски Отпад во Општина Босилово

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје, ги извлече среќните добитници во Општина Струмица
30 НОЕМ,2017
Lexo më shumë

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје, ги награди совесните граѓани за правилното постапување со Електричниот и Електронски Отпад во O.Струмица

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје, ги извлече среќните добитници во O. Ново Село
30 НОЕМ,2017
Lexo më shumë

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје, ги награди совесните граѓани за правилното постапување со Електричниот и Електронски Отпад во Општина Ново Село

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје, ги извлече среќните добитници во Општина Василево
30 НОЕМ,2017
Lexo më shumë

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО - Скопје, ги награди совесните граѓани за правилното постапување со Електричниот и Електронски Отпад во Општина Василево

Доделен телевизор за учениците од ООУ “Христијан Карпош“
28 НОЕМ,2017
Lexo më shumë

Компанијата ЕЛКОЛЕКТ ДОО – Скопје, на ден 28.11.2017 година, на учениците од ООУ„Христијан Карпош“ од Куманово, со широко срце им ја донираше недоделената награда од оваа Општина од наградната игра „Да рециклираме и да се наградуваме“.

U mbajt konferencë me temë "Sfidat me menaxhimin e MPEE dhe MBA".
25 ОКТ, 2017
Lexo më shumë

Në datë 25.10.2017 në Hotel Kontinental, Shoqëria Shpk Elkolekt - Shkup, nën patronit e plotë të saj, organizoi konferencë në temë "Sfidat me menaxhimin e MPEE dhe MBA".

Kompania SHPK ELKOLEKT - Shkup, i shpërbleu qytetarët e ndërgjegjshëm për veprim të duhur me mbeturinat elektrike dhe elektronike në Komunën e Prilepit
02 НОЕМ, 2017
Lexo më shumë

Kompania SHPK ELKOLEKT - Shkup, i shpërbleu qytetarët e ndërgjegjshëm për veprim të duhur me mbeturinat elektrike dhe elektronike në Komunën e Prilepit, ku u tërhoqën 5 kuponë shpërblyes për pjesëmarrësit, të cilët gjatë lojës shpërblyese "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI" dorëzuan mbeturina elektrike dhe elektronike në Eko magazinat e SHPK ELKOLEKT - Shkup.

Kompania SHPK ELKOLEKT - Shkup, i shpërbleu qytetarët e ndërgjegjshëm për veprim të duhur me mbeturinat elektrike dhe elektronike në Komunën e Ohrit
02 НОЕМ, 2017
Lexo më shumë

Kompania SHPK ELKOLEKT - Shkup, i shpërbleu qytetarët e ndërgjegjshëm për veprim të duhur me mbeturinat elektrike dhe elektronike në Komunën e Ohrit ku u tërhoqën 5 kuponë shpërblyes për pjesëmarrësit, të cilët gjatë lojës shpërblyese "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI" dorëzuan mbeturina elektrike dhe elektronike në Eko magazinat e SHPK ELKOLEKT - Shkup.

Elkolekt, i shpërblen qytetarët e ndërgjegjshëm për veprim të duhur me mbeturinat elektrike dhe elektronike në Komunën e Debërcës
02 НОЕМ, 2017
Lexo më shumë

Kompania SHPK ELKOLEKT - Shkup, i shpërbleu qytetarët e ndërgjegjshëm për veprim të duhur me mbeturinat elektrike dhe elektronike në Komunën e Debërcës, ku u tërhoqën 5 kuponë shpërblyes për pjesëmarrësit, të cilët gjatë lojës shpërblyese "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI" dorëzuan mbeturina elektrike dhe elektronike në Eko magazinat e SHPK ELKOLEKT - Shkup.

Elkolekt, i shpërblen qytetarët e ndërgjegjshëm për veprim të duhur me mbeturinat elektrike dhe elektronike në Komunën e Manastirit
02 НОЕМ, 2017
Lexo më shumë

Kompania SHPK Elkolekt - Shkup, i shpërblen qytetarët e ndërgjegjshëm për veprim të duhur me mbeturinat elektrike dhe elektronike në Komunën e Manastirit, ku janë tërhequr 5 kuponë shpërblyes për pjesëmarrësit, të cilët gjatë lojës shpërblyese "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI" dorëzuan Mbeturina Elektrike dhe Elektonike në Eko magazinat e SHPK ELKOLEKT - Shkup.

ELKOLEKT FILLON ME CIKËL TË RI TË LOJËS SHPËRBLYESE "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI"
16 OKT, 2017
Lexo më shumë

Qëllimi i konferencës është t'i informojë aktorët kryesorë, për risitë në legjislacion në pjesën e menaxhimit me mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike dhe mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët, por edhe të nxisë diskutim për zhvillimin e ardhshëm të sektorit.

ELKOLEKT STARTED WITH A NEW CYCLE OF THE PRIZE GAME "LET'S RECYCLE AND GET REWARD"
02 OKT, 2017
Lexo më shumë

Elkolekt, paralajmëron fillimin e një cikli të ri, nxitës nga loja shpërblyese "Të ricikoljmë dhe të shpërblehemi" për pastrimin e shtëpive nga mbeturinat elektrike dhe elektronike.

Donacioni i Elkolekt në SHSHP Institutit për sëmundjet e mushkërive KOZLE
19 СЕП, 2017
Lexo më shumë

Donacioni i Elkolekt në SHSHP Institutit për sëmundjet e mushkërive KOZLE në datë 19.09.2017, në hapësirat e institutit për sëmundjet e mushkërive KOZLE, kompania ELKOLEKT, e dhuroi shpërblimin për kompaninë me kontribut më të madh në ruajtjen e ambientit jetësor për vitin 2017 nga qyteti i Shkupit

LEKT FILLON ME CIKËL TË RI TË LOJËS SHPËRBLYESE "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI"
02 СЕП, 2017
Lexo më shumë

Elkolekt fillon me ciklin e tretë nga loja shpërblyese "Të riciklojmë dhe të shpërblehemi" Pas suksesit të dy cikleve të kaluara nga loja shpërblyese "Të riciklojmë dhe të shpërblehemi"

Elkolekt e fitoi shpërblimin si kompani me kontribut më të madh në mbrojtjen e ambientit jetësor për vitin 2017 nga Qyteti i Shkupit
29 Qershor, 2017
Lexo më shumë

"Këtë konkurs tradicional Qyteti i Shkupit e shpalli në datën 21 mars të këtij viti dhe paraqitja zgjati deri në 16 maj po të këtij viti në kuadër të manifestimit "Ditët e pranverës - Ditët e ekologjisë". E kam kënaqësinë, që këtë vit, arritën shumë paraqitje nga qytetarët e interesuar, shoqatat joqeveritare, entet publike, ndërmarrjet dhe personat e tjerë fizik dhe juridik.

ЕЛКОЛЕКТ, награди 20 учесници во наградната игра од Општините: Гази Баба, Куманово, Крива Паланка и Ранковце
29 Qershor, 2017
Lexo më shumë

Компанијата Елколект ги награди совесните граѓани за правилниот третман на електричниот и електронски отпад во општините Гази Баба, Куманово, Крива Паланка и Ранковце

ELKOLEKT FILLON ME CIKLIN E RI NGA LOJA SHPËRBLYESE "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI"

02 MAJ, 2017
Lexo më shumë

ELKOLEKT FILLON ME CIKËL TË RI NGA LOJA SHPËRBLYESE "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI" - Pas eko aksionit të vitit të kaluar e realizuar me sukses në komunat: Gjorqe Petrov, Karposh, Berovë, Gjevgjeli dhe Bogdanc nën moton "Të riciklojmë dhe të shpërblehemi", e cila rezultoi me krijimin e praktikave të mira tek banorët e komunave të përmendura, Elkolekt vendosi t'i vazhdojë aktivitetet e veta edhe këtë vit në të njëjtin drejtim.

Elkolekt me eko aksion të madh për grumbullimin e mbetjeve nga bateritë në 25 shkolla fillore në Republikën e Maqedonisë
03 АПР, 2017
Lexo më shumë

Super heronjtë nga shkollat tona me mbështetje të Elkolekt do ta pastrojnë ambientin jetësor nga mbeturinat e baterive Nga kjo pranverë, duke përfshirë edhe muajin nëntor, kompania Elkolekt filloi me eko aksion të madh për grumbullimin e mbeturinave nga bateritë në 25 shkolla fillore në 11 komuna në Republikën e Maqedonisë.

NXËNËSIT TË SH.F. "STIV NAUMOV TË CILËT MBLODHËN 30 KILOGRAMË BATERI, TË SHPËRBLYER NGA ELKOLEKT
21 МАР, 2017
Lexo më shumë

Sot, 21 mars, viti 2017, në Shkup, Kompania Elkolekt e shënoi ditën e parë të pranverës me vizitë në shkollën fillore "Stiv Naumov" në lagjen e Shkupi - Avtokomandë, me qëllim që t'i shpërblejë nxënësit e përgjegjshëm për vetë inicijativën e tyre për grumbullimin e mbeturinave nga bateritë.

ELKOLEKT DHE KOMUNA E KARPOSHIT ME REZULTATE MBI TË PRITSHMET NGA LOJA SHPËRBLYESE "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI"
30 ДЕК, 2016
Lexo më shumë

ana Hristovska - udhëheqëse e Elkolekt theksoi se është e kënaqur nga rezultati i lojës shpërblyese dhe me bashkëpunimin me komunat, duke vënë në dukje se ky lloj i aksioneve është e një rëndësie të veçantë për edukimin dhe përforcimin e ndërgjegjes tek qytetarët për nevojën e selektimit të mbeturinave me theks në trajtimin e veçantë dhe selektimin e mbeturinave elektrike dhe elektronike.

ELKOLEKT DHE KOMUNA E GJEVGJELISË ME REZULTATE MBI TË PRITSHMET NGA LOJA SHPËRBLYESE "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI"
30 ДЕК, 2016
Lexo më shumë

"Bashkëpunimi me Elkolekt është në nivel më të lartë, jemi të sigurtë se me këtë aksion jo vetëm që qytetarët lirohen nga mbeturinat elektrike dhe elektronike, po ato edukohen për atë se si ta ruajmë eko ambientin tonë.

ELKOLEKT DHE KOMUNA E BOGDANCIT ME REZULTATE MBI TË PRITSHMET NGA LOJA SHPËRBLYESE "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI"
30 ДЕК, 2016
Lexo më shumë

Interesi i lartë nga qytetarët dhe bashkëpunimi konstruktiv me ekipin e komunës me mbështetje të kryetarit të komunës, dhanë rezultate të shkëlqyeshme me të cilat u vërtetua suksesi i këtij eko aksioni, por u hap edhe mundësi edhe për bashkëpunim më të madh në kontribut të shëndetit të qytetarëve dhe ruajtjes së ambientit jetësor të pastër në komunën e Bogdancit.

ELKOLEKT NË KOMUNËN E GJORQE PETROVIT I SHPËRNDAU SHPËRBLIMET NGA LOJA SHPËRBLYESE "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI"
29 ДЕК, 2016
Lexo më shumë Në atmosferë festive para përfaqësuesve të mediumeve, në hapësirat e komunës së Gjorqe Petrovit, sot, në datë 29 dhjetor të vitit 2016 u shpërndanë shpërblimet e fituesve të tërhequr të cilët në territorin e komunës, morën pjesë në lojën shpërblyese "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI", nën organizim të Elkolekt.
"TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI" NË KOMUNËN E BEROVËS
27 ДЕК, 2016
Lexo më shumë

Në sallën Inkubator në komunën e Berovës, në 26 dhjetor të vitit 2016 janë tërhequr dhe shpërndarë tre shpërblimet e Elkolektit, para publikut më të gjerë

ELKOLEKT ME KARAVAN SHPËRBLYES SHËNOI PËRFUNDIMIN ME SUKSES TË LOJËS SHPËRBLYESE "TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI"

27 ДЕК, 2016
Lexo më shumë

Janë tërhequr 15 kuponët shpërblyes, të pjesëmarrësve të cilët gjatë lojës shpërblyese dorëzuan mbeturina elektrike dhe elektronike në eko magazinat e Elkolektit, në komunat e Gjorqe Petrovit, Karposhit, Berovës, Gjevgjelisë dhe Bogdancit.

"TË RICIKLOJMË DHE TË SHPËRBLEHEMI"- Loja shpërblyese e Elkolekt në pesë komuna
23 НОЕ, 2016
Lexo më shumë

Pas suksesit të aktiviteteve mes të cilave edhe loja shpërblyese e realizuar vitin e kaluar, në komunën e Manastirit, Elkolekt paralajmëron aksion për grumbullimin e mbeturinave elektrike dhe elektronike në komunat e Gjorqe Petrovit, Karposhit, Berovës, Gjevgjelisë dhe Bogdancit.

U mbajt eko-hepening "Luaj, këndo dhe riciklo E-mbeturina“
29 Maj, 2016
Lexo më shumë

Luaj, këndo dhe riciklo E-mbeturina është një eko-hepening i madh i cili u mbajt në datë 29.05.2016 në Parkun e Qytetit në "Shkollka", me qëllim të promovimit të veprimit të drejtë me mbeturinat elektrike dhe elektronike dhe ngritjen e vetëdijes kolektive për nevojën e selektimit dhe riciklimit të këtij lloji të mbeturinave.

Aksion i madh i Elkolekt dhe Ekocentar 97 për grumbullimin e mbeturinave elektrike dhe elektronike
16 Декември, 2015
Lexo më shumë

Elkolekt dhe Ekocentar 97 organizojnë aksion të madh për grumbullimin e mbeturinave elektrike dhe elektronike në Shkup; e cila filloi në 16 dhjetor.

Evenimenti i parë edukativ në kuadër të projektit "E-mbeturinat krijojnë mundësi", i përkrahur nga Elkolekt

26 Ноември, 2015
Lexo më shumë

Në datë 26.11.2015, në shkollën fillore komunale Goce Dellqev-Shkup, komuna Qendër, u mbajt evenimenti i parë edukativ me rastin e fillimit të aktiviteteve të projektit në kuadër të projektit E-mbeturinat krijojnë mundësi, i përkrahur nga SHPK ELKOLEKT.

Во Битола се спроведе голема акција "Рециклирај и Рестартирај" за собирање на електричен и електронски отпад, организиран од Елколект и Екоцентар
2 Ноември, 2015
Lexo më shumë

ЕЛКОЛЕКТ и Екоцентар 97 организираа тридневна акција во Битола - "Рециклиорај и Рестартирак" за собирање на електричен и електронски отпад, со цел подигнување на свеста кај граѓаните за постапување со електричен и електронски отпад. Настанот го подржаа компаниите АМЦ, ЈОКИ, Пан Европа, Мотоцентар и Општина Битола.

Elkolekt dhe Ekocentar 97 organizojnë aksion të madh për grumbullimin e mbeturinave elektrike dhe elektronike e cila do të mbahet në datë 1 Nëntor, Sheshi Magnolijanë Manastir!
28 Tetor, 2015
Lexo më shumë

SILL E-MBETURINA, DHE MERR SHPËRBLIM! Tash është Eko Momenti i vërtetë! Riciklo dhe ristarto! E-mbeturinat e tuaja të shpërblejnë! Elkolekt dhe Ekocentar 97 Ju ftojnë të bëheni pjesë e aksionit të madh për grumbullim të mbeturinave elektrike dhe elektronike e cila do të mbahet nga data 30 deri në 1 Nëntor në Sheshin Magnolija në Manastir!

SHPK Elkolekt realizoi aktivitete promovuese në Parkun e Qytetit, Shkup, përmes komunikimit të drejtpërdrejtë me qytetarët
09 Maj, 2015
Lexo më shumë

Në datë 09.05.2015 paralelisht me promovimin në qendrën tregtare City Mall Shkup SHPK Elkolekt përmes shpërndarjes së broshurave për pajisjet EE dhe mbeturinat nga të njëjtat, dhe në komunikim të drejtpërdrejtë me qytetarët, realizoi aktivitete promotive edhe në Parkun e Qytetit në Shkup

SHPK Elkolekt filloi me aktivitete promovuese për ngritjen e vetëdijes kolektive tek banorët në City Mall - Shkup
09 Maj, 2015
Lexo më shumë

Elkolekt filloi me aktivitete promovuese për ngritjen e vetëdijes kolektive tek popullata në lidhje me rëndësinë e mbeturinave nga pajisjet elektrike dhe elektronike dhe trajtimi i tyre i duhur

U mbajt prezantim me temë "Ngritja e vetëdijes ekologjike tek më të rinjtë dhe njohja e tyre me MPEE", në Shkollën Ndërkombëtare "Nova", Shkup

08 Maj, 2015
Lexo më shumë

Kompania SHPK Elkolekt e filloi aksionin e saj për ngritjen e vetëdijes ekologjike tek më të rinjtë dhe njohja e tyre me termin mbeturina nga pajisjet elektrike dhe elektronike.

Fana Hristovska, Udhëheqëse e SHPK "Elkolekt", në kuadër të Konferencës "Ligji për PEE dhe MPEE - si deri te zbatimi praktik i suksesshëm?, e mbajtën prezantimin në temë "Përfitimet nga veprimi kolektiv me MPEE"
06 Maj, 2015
Lexo më shumë

Në datë 06.05.2015, Udhëheqësja e Elkolekt, Fana Hristovska, mbajti prezantim me temë "Përfitimet nga veprimi kolektiv me mbeturinat nga pajisjet elektrike dhe elektronike".

Elkolekt mbajti trajnim për Ligjin për menaxhim me PEE dhe MPEE, dhe BA dhe MBA
26 Janar, 2015
Lexo më shumë

Në datë 26.01.2015 në hapësirat e Odës ekonomike të Maqedonisë, Shoqëria për menaxhim me mbeturina SHPK ELKOLEKT Shkup, në kuadër të realizimit të qëllimeve të veta programore, dhe me qëllim të informimit të plotë dhe në kohë të anëtarëve të saj, organizoi trajnim për zbatimin e Ligjit për menaxhim me pajisje elektrike dhe elektronike dhe mbeturina nga pajisjet elektrike dhe elektronike dhe Ligjit për menaxhim me bateritë dhe akumulatorët dhe mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët.

ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura