Pika grumbulluese komunale për E-mbeturina

Pika grumbulluese komunale për E-mbeturinaMbeturinat e Juaja elektrike dhe elektronike mund t'i dorëzoni në Eko magazinat për e-mbeturina të vendosura në lokacionet adekuate në komunat e juaja.                  

Lokacionet në pikat grumbulluese komunale për e-mbeturina mund t'i gjeni më poshtë.


Lokacionet e pikave të grumbullimit komunal për e-mbeturinat


 • Komuna e Gazi Babës
  Avtokomandë rr. Llazar Pop Trajkov nr.28 – Shkup
  Shkup
 • Komuna e Gazi Babës
  f.Stajkovcë
  rr. 6 pranë SHFK Kirili dhe Metodij – Shkup
 • Komuna e Gazi Babës
  JP KHS Vardariste
  rr. Pero Nakov nn
  Skopje
 • Komuna e Manastirit
  NP Komunalec Manastir
  rr. 16 pn
  7000 Bitola
 • Komuna e Kriva Pallankës
  Rreth murit të lumit Kriva Reka, tek stacioni i autobusëve
  rr. Shën Joakim Osogovski nr.175 – Kriva Pallankë
 • Komuna e Sveti Nikollës
  NP Komunalec
  rr.Karposheva nr.82
  2220 Sveti Nikollë
 • Komuna e Bogdancit
  Pranë Komunës
  rr.Marshal Tito nr.52
  Bogdancë
 • Komuna e Berovës
  JNVK Uslluga – Berovë
  Tek tregu i qytetit
  Berovë
 • Komuna e Bosilovës
  Tek rrethi i Komunës
  f.Bosilovë pn
  Strumicë
 • Komuna e Vasilevës
  KF Prva Radost
  f. Vasilevë rr. 373
  Strumicë
 • Komuna e Ohrit
  Njësia Punuese “Mehanizimi”
  rr. Asnom pn
  Ohër
 • Komuna e Ohrit
  Drejtoria NP “Komunalja e Ohrit” Ohër
  rr. Nov Rasadnik pn – Ohër
 • Komuna e Debërcës
  Para ndërtesës së Komunës
  f.Bellqisht
  Ohrid
 • Komuna e Rankovcës
  Në oborrin e NJTZ Rankovcë
  Njësia e Zjarrfikësve
  Rankovcë
 • Komuna e Gjorqe Petrovit
  Në oborrin e Komunës tek ndërtesa e Kryetarit
  rr. Gjorqe Petrov pn – Shkup
 • Komuna e Gjorqe Petrovit
  SHFK “Tihomir Miloshevski”
  f.Novo Sellë
 • Komuna e Butelit
  Para ndërtesës së Komunës
  rr. Butellska nr.4
  Shkup
 • Komuna e Butelit
  Në oborrin e SHFK “Aco Shopov”
  rr. Radishanska nr.68 a
  Shkup
 • Komuna e Butelit
  Në oborrin e SHFK “Petar Zdravkovski – Penko”
  Bul. Brigada e Dytë Maqedonase pn - Shkup
 • Komuna e Gjevgjelisë
  Mbeturina Binjak Kom
  rr. Moinski Pat nr.67
  Gjevgjeli
 • Komuna e Gjevgjelisë
  Pranë Zyrës Komunale
  f.Miravc rr.Gjorgi Mitrov pn
  Gjevgjeli
 • Komuna e Gjevgjelisë
  Zyra Komunale
  f.Negorc
  Gjevgjeli
 • Komuna e Dojranit
  NPK Komunalec
  rr.5 Nëntori pn
  Dojrani i Vjetër
 • Komuna e Strumicës
  Jugosurovina
  rr. Klimenti i Ohrit nr.1
  Strumicë
 • Komuna e Strugës
  Red Cross
  Kryqi i Kuq
  rr. Risto Krle pn – Strugë
 • Komuna e Strugës
  SHFK Josip Broz Tito
  rr. Dimce Kovacevski no. 64
  Strugës
 • Komuna e Petrovecit
  NPK Petrovec
  f.Petrovec rr.1 pn
  Shkup
 • Komuna e Prilepit
  NPK Komunalec (parku i veturave)
  rr. Trajko Nikollovski pn
  Prilep
 • Komuna e of Vinica
  PE Solidarity
  ul. Plachkovichka Squad bb
  Vinica
 • JNPK Sharri f.Bogovinjë
  Vendbanim pa sistem në rrugë pn, f.Bogovinjë
  Tetovo
 • Komuna e Demir Kapisë
  NPK Boshava
  rr.Jane Sandanski pn
  Demir Kapi
 • Komuna e Makedonski Brodit
  NP Higjiena Komunale
  rr. Partizanska nr.10
  Makedonski Brod
 • Komuna e Kumanovës
  SHFK Jeronim De Rada
  f.Çerkez
  Kumanovë
 • Komuna e Kumanovës
  SHFK Hristijan Todorovski Karposh, rr. Veselin Maslesha pn
  Kumanovë
 • Komuna e Kumanovës
  SHFK Koqo Racin
  rr.Nikshiçka pn
  Kumanovë
 • Komuna e Kumanovës
  SHFK Vëllezërit Milladinovci, rr.Revolucioni Popullor nr.43 – Kumanovë
 • Komuna e Novo Sellës
  Tek Tregu
  f.Novo Sellë rr.Goce Dellqev pn
 • Komuna e Karposhit
  SHFK Petar Pop Arsov
  rr. Trifun Buzev pn
  Shkup
 • Komuna e Karposhit
  JPKHS - Karposh
  rr. Ilinden nn
  Shkup
 • Komuna e Radovishit
  NP Plavaja
  rr.Shën Spaso i Radovishitpn
  Radovish
 • Komuna e Mak Kamenicës
  NP Kamena Reka, rr.Aleksandri i Maqedonisë pn
  Makedonska Kamenicë
 • Komuna e Vallandovës
  SHFK Josip Broz Tito
  rr.6 Nëntori pn
  Vallandovë
 • Komuna e Dibrës
  NPK Standard
  rr. Shkupi pn
  Dibrë
 • Komuna e Mavrovës dhe Rostushes
  NPVK Mavrovë
  f.Hanet e Mavrovës
  Mavrovo
 • Komuna e Mavrovo i Rostusha
  Ndërtesa administrative e Komunës Mavrovë dhe Rostushe, f.Rostushe
  Mavrovo
 • PUC Komunalec Negotinë
  St. Marshall Tito Nr.49
  Negotinë
 • NP Komunalec Gostivar
  rr. Ilindenska nn
  Gostivar
 • Kumuna e Gostivar
  bul. Braka Ginoski nn
  Gostivar
 • Komuna e Ilinden
  rr. Goce Delcev
  Skopje
 • Municipality Karposh
  rr. Nikola Rusinski
  përballë Tinex Market në Karposh 3
 • Komuna e Qendrës
  rr. Mirce Acev para hyrjes së shkollës fillore të 11 Tetorit (Pranvera e zgjidhjes)
 • Komuna e Qendrës
  sRr 2. Fronti i Popullit,
  përballë Beverly Hills TC
 • Komuna e Qendrës
  Pas Sallës Universale, në kryqëzimin e ul. Vladimir Polezhanovski dhe Petar Pop Arsov
 • Komuna e Qendrës
  rr. Dame Gjevi përballë Garazhit shumëkatëshe Beko në Stacionin Policor në lëvizje Beko - Ministria e Financave
 • Komuna e Kisela Voda
  St. Hristo Tatarchev përballë Komunës së Kisela Voda
 • Komuna e Kisela Voda
  Përballë KAM market Drachevo rr. Ivan Hadzinikolov nr. (Ratko Mitrovic)
 • Komuna e Kisela Voda
  Rr. Hristo Tatarchev përballë Stopanska Banka afër SG Makpetrol
 • Komuna e Kisela Voda
  Rr. Vostanichka nr. 59 KAM market dhe Posta e MaqedonisëELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura