ANËTARËSIMI – Mbeturinat nga Bateritë dhe Akumulatorët

ANËTARËSIMI – Mbeturinat nga Bateritë dhe Akumulatorët


Anëtarë të Elkolekt janë kompani të cilat në nivel vjetor lëshojnë në treg ose importojnë në Republikën e Maqedonisë më shumë se:

  • 50 kg bateri portative;
  • 10 kg bateri në formë të pullës;
  • 100 kg bateri në formë të pullës
  • Një copë të baterive ose akumulatorëve industrial.

Për t’u bërë anëtarët të Elkolekt duhet të jeni të regjistruar si prodhues të baterive dhe akumulatorëve në Ministrinë e ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor. Nëse ende nuk jeni regjistruar Kërkesën për regjistrim mund ta merrni këtu.


Dokumente për regjistrim:

1. Rregullore për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e dorëzimit të kërkesës për regjistrim të prodhuesve të cilët lëshojnë në treg ose importojnë në RM bateri dhe akumulatorë, mënyra e vendosjes së numrit regjistrues, si dhe forma dhe përmbajtja dhe mënyra administrimit të Regjistrit të prodhuesve të cilët lëshojnë në treg në RM bateri dhe akumulatorë. [Regjistro]

 

Bëhuni pjesë e ekipit profesional!

ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura