Founders of Elkolekt

Founders of Elkolekt


Themeluesit e Elkolekt Elkolekt është e themeluar nga ana e 13 themeluesve/ prodhues me përgjegjësi shoqërore të pajisjet elektrike dhe elektronike dhe bateritë dhe akumulatorët, të cilat janë theksuar më poshtë.


ELKOLEKT © 2014 Të gjiha të drejtat janë të mbrojtura